Подстраници

THE PROJECTПроект
Има някой, с когото можеш да говориш

Обади се на тел:
0895 107 905безплатно и в условията на пълна конфиденциалност ще Ви изслуша и отговори на въпросите Ви наш консултант!

Нашите консултанти отговарят на телефона от 15 до 19ч всеки делничен ден.
Вие разбира се можете да ни изберете по всяко друго време и ние ще Ви върнем обаждането, когато наш консултант е свободен на линия.
Можете да оставите съобщение на телефонния секретар или да ни изпратите sms
и ние ще Ви изберем тогава, когато предпочитате, в часовете между 15ч и 19ч всеки делничен ден.

За консултация:
center_insight@abv.bg

Адрес:

гр.София, жк Яворов
ул.Виктор Юго 6

Проект

   Исландия, Лихтенщайн и Норвегия допринасят за бъдещия растеж и развитие в Европа чрез Проектите  на Европейското икономическо прстранство и Норвежкия финансов механизъм. 

   Споразумението за Европейското икономическо пространство e създало механизъм, чрез който страните от Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) спомагат за намаляването на икономическите и социални неравенства в ЕИП. ФМ на ЕИП има за цел да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство, както и да задълбочи двустранните отношения между страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – и страните, получаващи подкрепа, сред които е България. Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз е основано на механизъм, чрез който Кралство Норвегия ще допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство. Норвежкият финансов механизъм цели да намали икономическите и социални различия и да задълбочи двустранните отношения между Норвегия и страните-бенефициенти, получаващи подкрепа, сред които е България.

   Проектът “Фреш старт за младежи с анорексия и булимия” по Програма “Инициативи за обществено здраве”, Мярка 5 на Министерство на здравеопазването в България цели подобряване на достъпа до качествени психично-здравни услуги и подобряване на качеството на грижите за юноши и младежи с хранителни разстройства (анорексия, булимия и др.) в България. Проектът е на стойност 202 000 евро.

    Проектът предвижда анализ на ситуацията по отношение заболяванията хранителни разстройства в България с цел оценка на нуждите от здравни услуги в областта. В съответствие с това ще бъдат разработени интервенции за подобряване на достъпа до нископрагови психично-здравни услуги за ранна интервенция и превенция на хранителни разстройства, като това ще стане със сериозен трансфер на опит и знания от норвежката организация “Консултиране при хранителни разстройства”. Като последваща стъпка ще бъде създаден център за мултидисциплинарна терапия при тежки хранителни  разстройства, в който ще се прилага най-добрия в света интензивен модел за терапия основана на доказателства при тези тежки и понякога животозастрашаващи хранителни разстройства.

   Проведе се първо обучение по проекта "Фреш старт за младежи с анорексия и булимия" по Програма "Инициативи за общесетвено здраве" на Министерство на здравеопазването в България, с подкрепата на Европейско икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм.

   Екипът на Център ИНСАЙТ работи в тясно сътрудничество с организацията "Консултиране при хранителни разстройства" от гр. Берген, Норвегия. Това е организация с над 30 годишен опит в консултирането на хора с хранителни разстройства на територията на цяла Норвегия. На 8 и 9 октомври беше проведено обучение в гр. София от Ирене Кинсвик и Лине Урведал. Норвежката организация продължава да работи съвместно с екипа на Център ИНСАЙТ като съветва и супервизира работата на екипа ежеседмично.

                    12091450_1637995766476256_3787518397961015890_o.jpg      embassy.png     Riccardo education.png